skip to content

Over NVS

Over NVS..

vlagHet waren Lucien Wellens, Rinus Zwijters, Merijn van Geel, Rinus Perdaems, Gebr. Laanen en de Gebr. van Oorschot die de eerste aanzet tot een vereniging gaven. Na eerst onder de namen R.O.D.A. en H.D.S. wat vriendschappelijke wedstrijdjes te hebben gespeeld, werd bij de officiële oprichting op 15 oktober 1945 de naam N.V.S. aangenomen.
Dit staat voor Nieuw Vossemeerse Sportvereniging.

Door het ontbreken van een sportveld werd in de beginjaren afwisselend gespeeld op weilanden van boeren. Het eerste sportveld kwam in de Burg. Janssensstraat te liggen maar moest begin 70'er jaren wijken voor het bejaardenhuis. Na eventjes op de Hogendijk te hebben vertoefd verblijven we nu sinds 1975 op "De Danen".

De sportieve hoogtepunten van onze vereniging zijn de promoties naar de 4e klasse K.N.V.B.. Eerst in 1961. We verbleven toen tot 1965 in die klasse. We moesten maar liefst 25 jaar wachten, tot 1990, voor we hier weer in terug keerden. Helaas moesten we in 1994 weer een stapje terug naar de afdelingsklasse. Het hoogste niveau behaalden we in seizoen '91/'92.Een periodekampioenschap en de 3e plaats op de eindrangschikking.

Onze vereniging bestaat momenteel (juni 2018) uit 302 leden waarvan 4 senioren herenteams, 2 senioren damesteam, 1 veteranen heren team, 1 veteranen dames team, 2 junioren jongensteams, 5 pupillen jongensteams, 225 spelende leden, 76 niet spelende leden en 1 donateur.

Statuten

De vereniging heeft haar statuten bij een notaris laten passeren en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarmee heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid en zijn de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging, tenzij zij bewust persoonlijk ernstig in de fout gaan. In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over zaken als de doelstelling, ledenvergadering, bestuursverkiezing enz. Maar ook de rechten en plichten van de leden staan hier in. De statuten kunnen bij de secretaris worden ingezien. Een kopie wordt tegen kostprijs verstrekt.

 

Doelstelling    

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. De vereniging is erop gericht de leden zo goed en plezierig mogelijk te laten voetballen in een optimale onderlinge verstandhouding, met zorg om het geestelijk - en lichamelijk welzijn van de leden, van leden van andere verenigingen en officials in het algemeen en van de jeugd in het bijzonder. De vereniging staat in principe open voor iedereen.

 

Normen en waarden

 

Organisatie
NVS wordt geleid door een hoofdbestuur met ondersteuning van verschillende commissies, zoals de commissie materialen en velden, activiteitencommissie, public relations, geschillencommissie en de redactie. Ter verkrijging van sponsorgelden is er ook nog een aparte stichting “Sponsorclub v.v. NVS”. Tezamen wordt er zorg gedragen voor voldoende ondersteuning van onze sporters, vrijwilligers, trainers en leiders.

Sporters
Als sporter ben je het visitekaartje van de vereniging, zowel in prestatie als in gedrag. Voetbal is een teamsport dus zorg dat je er bent voor je team. Wees op tijd aanwezig voor training, voor vertrek naar uitwedstrijden en bij thuiswedstrijden. Gedraag je sportief, dus gebruik geen verbaal of fysiek geweld. Respecteer de trainer, leider, scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en je tegenstander. Spreek elkaar hierop aan.

Trainers en leiders
Samen met je team ben je representatief voor de vereniging. Draag zorg voor een goede training en breng positivisme en sportiviteit over in woord en daad. Zorg voor een goed contact met de tegenstander voor, tijdens en na de wedstrijd en ontvang deze op correcte wijze. Accepteer besluiten van de (assistent-)scheidsrechter. Houd de emoties van je spelers en jezelf onder controle.

Spreek je spelers, en ook ouders en verzorgers, aan op normen en waarden. Neem zo nodig maatregelen en maak melding van voorgevallen incidenten bij de daarvoor aangewezen personen binnen onze vereniging, zodat zij verdere stappen kunnen ondernemen. Draag zorg dat de ter beschikking gestelde materialen correct worden gebruikt en worden achtergelaten.

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Meld deze dan bij het bestuur of een van de commissies om samen tot een goed beleid te komen. Zorg dat na de training en de wedstrijd alle gebruikte ruimtes en spullen correct achtergelaten worden en sluit deze ruimtes en het sportpark netjes af.

Ouders en verzorgers
Voor onze jeugdsporters is een goede begeleiding van de ouders/verzorgers haast een must.
Probeer allemaal je steentje bij te dragen waar nodig, ook met vervoer naar uitwedstrijden. Ondersteun leiders, trainers en vrijwilligers. Zij zijn er namelijk om je kind goed en verantwoord te kunnen laten sporten en genieten.
Wees een positieve supporter. Respecteer de teamleiding, de tegenstander, de scheidsrechters, de supporters van de tegenstander, het sportpark en natuurlijk je kind en zijn teamgenoten. Voorkom oplopende emoties en spreek medesupporters aan op hun gedrag. Het gaat om het plezier van de kinderen. Stimuleer uw kind om aan alle activiteiten van de vereniging mee te doen.

Toeschouwers
Voetbal is de sport die ons bindt. Zorg dan ook dat het daar om gaat. Wees supporter van het voetballen en haal daar je plezier uit. Gedraag je en respecteer alles en iedereen die betrokken is bij de organisatie binnen de vereniging. Steun NVS  waar je kunt in de eerste, tweede en derde helft. Zo blijft NVS een plaats waar iedereen welkom is. Betreed nooit het veld maar blijf op de daarvoor bestemde plaatsen. Ook jouw gedrag bepaalt de uitstraling van onze vereniging en dit bepaalt ook mede het succes. Positivisme en sportiviteit worden daarom ook van jou gevraagd. Ontoelaatbaar gedrag wordt dan ook niet geaccepteerd.

Sportpark
De Danen is de plaats waar wij onze sport beleven, dus de plaats die we hard nodig hebben. Daarom geldt ook hier: waak allen over onze spullen! Zonder deze spullen kunnen we niets. Het sportpark is dus van essentieel belang voor onze vereniging. Behandel de eigendommen van de vereniging zoals je je eigen spullen behandelt.

Gedrag
Het gaat om normen en waarden. Behandel elkaar zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat begint bij jezelf. Probeer een voorbeeld te zijn. We zijn allemaal anders en allen uniek met verschillende kwaliteiten. Laten we deze samen op een positieve en sportieve manier gebruiken om onze vereniging gezond en sterk te houden. Eén voor allen en allen voor één.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn het cement van de club. Zonder hen kan de vereniging niet bestaan. De vrijwilligers vormen een groot goed om het voetbal in Nieuw-Vossemeer in stand te houden en voor allen het plezier te brengen in de sport die ons bindt. Vrijwilligers zijn er nooit te veel, dus wil je je steentje bijdragen? Meld je aan!

Hygiëne
Houd jezelf en het sportpark schoon. Douche na iedere training en wedstrijd. Laat geen rommel van je achter, maar gooi dit in de daarvoor bestemde afvalbakken. Help mee aan een frisse en schone omgeving.


Consul: 1e consul: Rien Plasmans, 502458. 2e consul: Reinier de Jong, 502095


Onze kleding:

  • Blauw shirt met brede verticale witte baan
  • Blauwe broek.
  • Blauwe kousen

kleding voorbeeld


Algemeen bestuur

bestuurVoorzitter: Ron Bosters - 0623738383
Secretaris: Luuk Hommel - 06-49973618
Penningmeester: Gijs van ´t Westeinde
Wedstrijdsecretaris: Reinier de Jong - 502095 / 0612970909
Bestuursleden:
Ferry van Geel - 0657564757
Kees Jochems - 502950/ 0620546018
Jan van de Klundert - 852119 / 0640076920


Leden van verdienste

Janus van Tilburg, Jan Knuit, Gerard Cools, Ger Slokkers, Rien Baten, Peet Uijtdewilligen, Reinier de Jong, Jan van de Klundert, Rien van Gurp, Marcel Elsevier

 

Activiteitencommissie

Hoofdtaken:
•    Complete jaarkalender activiteiten opstellen, afgestemd op voetbalkalender.
•    Seniorenactiviteiten bedenken, invullen en bemannen.
•    7x7-toernooi.
•    Jeugdactiviteiten bedenken, invullen en bemannen.
•    Financiën bewaken i.o.m. penningmeester.

Leden:    
Desiree de Weert  (06 4808 7535), Nadia van Geel  ( 06 2317 8254), Ariënne Simons  (06 1846 9551), Mandy Goossens ( 06 2118 4046), Thijs de Wit (06 1461 4566), Reinier de Jong (06 1297 0909).
Seniorenactiviteiten: Alex van Tilburg (0167-852825), Koos Smits (0640364026)

Commissie Public Relations

Hoofdtaken:
•    Contacten met de pers.
•    Club naar buiten toe promoten.
Leden:
Rien van Gurp (503341), Maikel Baten (06-22707001), Jan Knuit (502542),
Peet Uijtdewilligen (0164-686323).

Commissie veldvoetbal

Hoofdtaken:
•    Opleiding en motivatie: werken volgens en up-to-date houden van jeugdplan
•    Nieuwe leden en vertrekkende leden volgen
•    Begeleiders “begeleiding”: indeling, vraagbaak
•    Trainingen senioren
•    Elftalindeling
•    Voorzitter: schakelt met bestuur en met andere commissies over zaken die (direct) in een breder verband moeten worden opgepakt.

Leden:
Kees Jochems (502950), Marc Wildeman (503729), Merijn Zwagemaker (06-50620255), Carlos Musters (0620505027), Reinier de Jong (502095) en Ron Bosters (0623738383)

Scheidsrechterszaken

Hoofdtaken:
•    Scheidsrechters indelen voor oudste jeugd op zaterdag en voor de reserve teams en dames op zondag.
•    Scheidsrechtervergoedingen afwerken.
•    Clubscheidsrechters werven.
•    Cursussen en nascholing stimuleren voor respectievelijk beginners en gevorderden.

Contactpersoon:     Fred Hommel (502852)

Toernooiencommissie

•    Organiseren Peter van Geeltoernooien.
•    Coördineren uittoernooien.

Leden:
Nadia van Geel  (0623178254) en  Sonny van Geel (0613343471).

Commissie materialen

Hoofdtaak:
•    Onderhoud en beheer voetbalspullen (m.u.v. kleding)

Leden:
Ferry van Geel (0657564757) en Jan van de Klundert (852119 / 0640208810).

Onderhoudsgroep sportpark

Hoofdtaken:
•    Onderhoud velden, aanvullend op gemeente.
•    Inspectie en klein onderhoud kleedlokalen en kantine.
•    Inspectie en klein onderhoud reclameborden.
•    Onderhoud voetpaden en groenstroken.
•    Zorgen voor voldoende mensen die karweitjes willen uitvoeren.
 
Leden:
Cor Musters (503141), Rien Plasmans (502458), Jan Plasmans (0610183639), Ad Bosters  (503114), Piet Knuit (502976), Noud Bosters (502784), Marcel Elsevier (06-81698620), Peter van Hoek (503140).

Sponsorclub

Hoofdtaken:
De stichting heeft tot doel N.V.S. in al haar facetten financieel te ondersteunen. Derhalve zal de stichting proberen een eigen vermogen op te bouwen om deze doelstelling te kunnen invullen. Jaarlijks wordt N.V.S. op de hoogte gesteld van de balans en de resultatenrekening van de stichting.
•    Sponsoring van reclameborden, advertenties, wedstrijdballen, evenementen, lichtkrant etc.
•    Aantrekken kledingsponsors.
Indien een van de leden van N.V.S. of andere personen op de hoogte zijn van het feit dat een bedrijf, instantie of ander (rechts -) persoon een team wil sponsoren, dan gelieve direct contact op te nemen met een van de leden van de sponsorclub.

Leden:    
Rien van Gurp (secretaris, 503341), Rian Hamers (penningmeester, 503323), Rien Baten (502763), Rik van Hoek (0652793527), Ron Bosters (0626322005).

Redactie clubblad en nieuwsbrief

Hoofdtaken:
•    Clubblad voorbereiden, plannen, uitvoeren, drukwerk, afstemmen met bezorging.
•    Nieuwsbrief samenstellen, digitaliseren, versturen, op website zetten.

Leden clubblad: Luuk Hommel (06 499736218), Jan Knuit (502542), Marcel Elsevier (0166 612425), André Brouwers (854496), Jan Tholenaar (503122), Rik van Hoek (0652793527)), Jorg de Jong (0628368978), Niek van Gurp (0623552249)

Leden nieuwsbrief: Jan Knuit (502542) en Reinier de Jong (502095 / 0612970909).

Up